Województwo Mazowieckie

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznym WUM

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM
ul. Banacha 1a
Warszawa
tel. (22) 599 25 62
e-mail: kchwpa@wum.edu.pl