Województwo Mazowieckie

Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM

Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM
ul. Banacha 1a
Warszawa
tel. (22) 599 25 21
e-mail: otolaryngology@wum.edu.pl