Województwo Mazowieckie

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
ul. Sobieskiego 9
Warszawa
tel. (22) 458 27 61
e-mail: kontakt@sen-instytut.pl
dr n. med. Wojciech Jernajczyk – jernajcz@ipin.edu.pl
dr hab. n. med. Adam Wichniak – wichniak@ipin.edu.pl