rozbija_samochod_artykuly_lekarz_900_350

Kto rano wstaje, ten rozbija samochód