rozbija_samochod_artykuly_lekarz_300_300

Kto rano wstaje, ten rozbija samochód