Skip to content
 
 

Skala oceny bezsenności

Proszę wskazać określenia najlepiej opisujące Pani/Pana sen w ciągu ostatniego miesiąca

1. Ile czasu najczęściej trwało zasypianie?

0-15 minut
16-30 minut
31-45 minut
46-60 minut
ponad 60 minut

2. Ile czasu najczęściej trwały łącznie wszystkie wybudzenia ze snu w ciągu nocy?

0-15 minut
16-30 minut
31-45 minut
46-60 minut
ponad 60 minut

3. Jaka najczęściej była jakość snu?

bardzo dobra
dobra
dostateczna
zła
bardzo zła

4. Przez ile nocy w ciągu tygodnia najczęściej występowały problemy ze snem?

0-1
2
3
4
5-7

5. W jakim stopniu problemy ze snem powodowały cierpienie lub negatywnie wpływały na samopoczucie i funkcjonowanie kolejnego dnia?

w ogóle
nieznacznie
umiarkowanie
silnie
bardzo silnie

Skala oceny depresji

Proszę wskazać przez ile dni w tygodniu występowały u Pani/Pana w ciągu ostatnich dwóch tygodni poniższe objawy:

1. Smutek lub przygnębienie utrzymujące się przez większość dnia?

w ogóle nie występowały
1-2 dni
przez większość dni
codziennie

2. Uczucie zmęczenia, braku energii lub brak zainteresowania aktywnościami, które zwykle sprawiały przyjemność?

w ogóle nie występowały
1-2 dni
przez większość dni
codziennie

3. Spadek zaufania lub szacunku do siebie, poczucia własnej wartości, albo poczucie winy za to jak się Pani/Pan czuje lub zachowuje?

w ogóle nie występowały
1-2 dni
przez większość dni
codziennie

4. Zmiana apetytu (zmniejszenie lub zwiększenie) lub zmiana snu (jego skrócenie lub wydłużenie)?

w ogóle nie występowały
1-2 dni
przez większość dni
codziennie

5. Utrata radości z życia, zmęczenie życiem, myśli rezygnacyjne lub samobójcze?

w ogóle nie występowały
1-2 dni
przez większość dni
codziennie