artykuł pacjent

Świadomy sen

Świadomy sen (Lucid Dream-LD)

To sen, w którym osoba śpiąca zdaje sobie sprawę, że zdarzenia, których doświadcza, mają miejsce we śnie.

swiadomy_sen

Osoba świadomie śniąca ma w tym śnie jasność myślenia oraz świadomy wpływ na treść snu. Świadomy sen, określany też snem „jasnym, przejrzystym”, pozostaje w pamięci i można go odtworzyć.

Zjawiska świadomych snów doświadcza znaczny odsetek ludzi w pewnych okresach swojego życia. Około 20% populacji przynajmniej raz w życiu przeżywa świadomy sen.

Świadome sny mogą być wykorzystane w leczeniu koszmarów sennych oraz zwalczaniu własnych słabości. Podczas snu, przy odpowiednio wysokim poziomie wpływu na treść marzenia sennego, można zrealizować każde swoje marzenie. Czasem sama rozmowa czy chęć doświadczenia tego zjawiska indukuje świadomy sen. Świadomego snu można się też nauczyć.

Osoby, które praktykują świadome sny, potrafią we śnie zaspokoić każdą swoją fantazję.

Niektóre zioła mogą ułatwiać osiągnięcie świadomego śnienia.

Osoby, które często doświadczają świadomych snów, mówią o dużej realności przeżyć i braku różnic pomiędzy obydwoma światami.

Doznania w świadomym śnie są równie rzeczywiste jak te w życiu codziennym.

W świadomym śnie można nauczyć się pokonywać swoje słabości i lęki.

Często świadomy sen służy do zaspokajania swoich potrzeb i fantazji seksualnych. Aby nauczyć się świadomego śnienia, należy dużo ćwiczyć.

Świadome sny mogą różnić się poziomem kontroli, intensywnością doznań.

W zapoczątkowaniu i utrzymanie stanu świadomości we śnie można wykorzystać techniki wspomagające.

Kategorie technik wspomagających wywołanie snu świadomego:

  • metody psychologiczne: wykorzystuje się tu np. pamięć intencji, autosugestię
  • metody fizjologiczno-farmakologiczne: opierają się o znajomości cyklów snu-czuwania oraz wpływie substancji psychoaktywnych na sny świadome (metoda przerywania snu).

Świadome sny mogą służyć rozrywce oraz mogą być wykorzystane w walce z koszmarami sennymi.

Jeśli zdarzają się sytuacje, że trudno odróżnić świadomy sen od rzeczywistości, należy wykonać test na rzeczywistość.

We śnie należy spojrzeć na dłonie, które wydają się niesymetryczne, zmieniają kolor, często mają nieprawidłową liczbę palców i pozwala to odróżnić sen od rzeczywistości.

Najpopularniejszym testem na rzeczywistość jest złapanie się za nos. Jeśli nie przeszkadza to w oddychaniu, oznacza to sen.

Artykuły i publikacje