Skip to content
 
 

test na depresję na bezsenność
Skala Becka

Spokojnie zastanów się nad każdym pytaniem, tak by zaznaczone odpowiedzi stanowiły wiarygodne odzwierciedlenie Twojego samopoczucia. Aby test miał wartość diagnostyczną należy wybrać odpowiedź najbliższą "średniej" wartości w trakcie minionych 30 dni.

1. A.
2. B.
3. C.
4. D.
5. E.
6. F.
7. G.
8. H.
9. I.
10. J.
11. K.
12. L.
13. M.
14. N.
15. O.
16. P.
17. Q.
18. R.
19. S.
20. T.
21. U.
Wróć Dalej Zakończ