Skip to content
 
 

Skala oceny bezsenności

Proszę wskazać określenia najlepiej opisujące Pani/Pana sen w ciągu ostatniego miesiąca:

1. Ile czasu najczęściej trwało zasypianie?

0-15 minut
16-30 minut
31-45 minut
46-60 minut
ponad 60 minut

2. Ile czasu najczęściej trwały łącznie wszystkie wybudzenia ze snu w ciągu nocy?

0-15 minut
16-30 minut
31-45 minut
46-60 minut
ponad 60 minut

3. Jaka najczęściej była jakość snu?

bardzo dobra
dobra
dostateczna
zła
bardzo zła

4. Przez ile nocy w ciągu tygodnia najczęściej występowały problemy ze snem?

0-1
2
3
4
5-7

5. W jakim stopniu problemy ze snem powodowały cierpienie lub negatywnie wpływały na samopoczucie i funkcjonowanie kolejnego dnia?

w ogóle
nieznacznie
umiarkowanie
silnie
bardzo silnie