Województwo Mazowieckie

Klinika Psychiatrycznej WUM

Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM
ul. Nowowiejska 27
00-665 Warszawa
tel. (22) 825 20 31
prof. dr hab. n. med. Waldemar Szelenberger,
dr n. med. Michał Skalski