Województwo Mazowieckie

Klinika Chorób Płuc

Klinika Chorób Płuc, Instytut Guźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26
Warszawa
tel. (22) 431 21 00
e-mail: instytut@igichp.edu.pl