Jak czujecie się w ciągu dnia po bezsennej nocy? – Na bezsenność